Om kliniken

 På Diaverum erbjuder vi våra patienter samma höga vårdstandard på alla våra kliniker världen över. Samtidigt som vår höga vårdstandard som är baserad på en starkt standardiserad strategi leder till fantastiska kliniska resultat är vi även medvetna om betydelsen av insatser som verkligen stärker patienterna, deras vänner och familjer. Vår empatiska företagskultur bidrar till en holistisk njurvårdsupplevelse, som inbegriper vårt d.holiday-program. Programmet gör det möjligt för patienter som vill resa att kunna göra det tryggt, i vetskap om att de kan få Diaverum-vård världen över. För alla förtjänar ett gott liv.

Diaverum Nacka öppnade 2017 och erbjuder 14 dialysstationer.