Kronisk njursjukdom har blivit allt vanligare i världen

Kronisk njursjukdom har blivit allt vanligare världen över: 5–10 % av alla vuxna lider av någon form av njursjukdom som kan leda till njursvikt. Det är avgörande att förebygga njursjukdom och njurskador i så hög grad som möjligt. Om du redan har någon form av njurproblem är det mycket viktigt att du följer råden nedan, men råden gäller även dig som har friska njurar och vill att de ska förbli friska:

  1. Sluta röka, eller börja inte röka.

  2. Motionera regelbundet och bibehåll en sund vikt.

  3. Undvik att äta för mycket salt.

  4. Observera att vissa läkemedel (mediciner) kan skada njurarna.

  5. Se till att kontrollera din njurfunktion regelbundet om du har diabetes eller högt blodtryck.

  6. Drick inte för mycket alkohol.

  7. Avstå från alla former av drogmissbruk.

  8. Kontrollera ditt blodtryck och din blodsockernivå regelbundet, framförallt om värdena vid någon tidpunkt har varit förhöjda.

 

Relaterat innehåll

Om njurarna
Njurarnas viktigaste uppgift är att filtrera bort slaggprodukter från blodet och se till att kroppens vätske- och saltnivåer är i balans
Den kroniska njursjukdomens stadier
Kronisk njursjukdom är ett tillstånd där din njurfunktion försämras gradvis över tid
Leva med kronisk njursjukdom
Förlusten av njurfunktionen att vara beroende av dialys innebär stora förändringar i livet