Diagnosen njursvikt ställs när njurfunktionen har sjunkit till 15 procent eller lägre av en normal funktion.

I denna fas måste njurfunktionen ersättas genom en transplantation eller dialys, där det senare är vanligare. Hemodialys renar blodet utanför kroppen och kan utföras antingen på kliniken eller hemma.
 
Peritonealdialys använder däremot bukhinnan, kroppens peritoneala membran, som filter och kan utföras var som helst förutsatt att platsen lämpar sig, antingen under dagen, som kontinuerlig, ambulatorisk, peritonealdialys, eller på natten som automatiserad peritonealdialys.
 

Relaterat innehåll

Hemodialys
Hemodialys avlägsnar giftiga ämnen som har ansamlats i ditt blod till följd av njursvikten
Peritonealdialys
Vid peritonealdialys renas blodet inuti kroppen utan att behöva föras ut ur den
Njurtransplantation
Njurtransplantation är ett kirurgiskt behandlingsalternativ vid njursvikt