Att du går i dialys måste inte innebära att du inte längre kan resa på semester, besöka släkt och vänner eller resa i arbetet. Resor är dock förenat med vissa utmaningar.

Du behöver tillgång till specialistutrustning. Du behöver kanske samarbeta med specialistutbildad vårdpersonal och du måste förmodligen göra frekventa besök på sjukhus eller klinik.

canoe-holiday-couple.jpg

Eftersom god medicinsk vård måste garanteras har vi skapat d.HOLIDAY-programmet. Programmet gör det möjligt för dialyspatienter att få enkel tillgång till Diaverums dialysvård i städer och länder där du inte är bosatt. Med över 400 Diaverum-kliniker världen över har du massor av destinationer att välja bland och kan resa tryggt i vetskap om att det finns högkvalificerad personanpassad dialysvård på din destination.

Se våra kliniker här 

Filipe – Diaverums ambassadör

Reklam Vår ambassadör, dialyspatienten Filipe, beskriver sina erfarenheter från att resa med Diaverum.

Läs mer

Relaterat innehåll

Hemodialys
Hemodialys avlägsnar giftiga ämnen som har ansamlats i ditt blod till följd av njursvikten
Peritonealdialys
Vid peritonealdialys renas blodet inuti kroppen utan att behöva föras ut ur den
Njurtransplantation
Njurtransplantation är ett kirurgiskt behandlingsalternativ vid njursvikt