Peritonealdialys äger rum inuti kroppen utan att ditt blod måste cirkuleras genom en maskin och du kan som regel utföra behandlingen i hemmet.

Vi ger dig en heltäckande utbildning, normalt under en veckas tid, där vi visar dig hur du ansluter till och kopplar från maskinen, utför byten av vätska och hanterar eventuella problem. När du känner dig rustad att börja utföra dialysbehandlingen hemma ordnar vi så att du får regelbundna leveranser av allt nödvändigt förbrukningsmaterial.

PD: Processen

Minst två veckor innan du börjar med PD måste du besöka kliniken för att få en PD-kateter inopererad via bukväggen i bukhålan. Detta görs av en kirurg eller en njurspecialist under narkos eller lokalbedövning. Katetern sitter här permanent och endast en del av den leds ut genom huden (exit site) för anslutning till påsarna från vilka vätska förs in och töms ut. Vi visar dig hur du håller katetern ren och området runt den rent, eftersom det är mycket viktigt för att undvika infektion.

Under varje behandlingscykel använder du katetern för att leda in steril dialysvätska i bukhålan. Vätskan får verka här i 4–12 timmar och du måste upprepa den här processen 3–5 gånger om dagen. Denna process kallas kontinuerlig, ambulatorisk, peritonealdialys (CAPD). Processen kan även utföras under natten med hjälp av en maskin och kallas då automatiserad peritonealdialys (APD).

Att det är möjligt att avlägsna vatten från ditt blod på detta sätt beror på att dialysvätskan har en hög halt av glukos, vilket leder till osmos. Då dras vatten från blodet till vätskan i bukhålan genom en process där bukhinnan (peritoneala membranet) fungerar som ett naturligt filter. Den här processen kallas ”ultrafiltration”. När ultrafiltration har skett och dialysvätskan töms ut för den med sig slaggprodukterna och överskottsvattnet.

Peritoneal-Dialysis---man-with-stopwatch.jpg

Vad är skillnaden mellan CAPD och APD?

CAPD och APD är behandlingar som båda utförs i hemmet eller på valfri plats. Såvida du inte har speciella problem som du behöver vår hjälp med eller råd om besöker du som regel endast kliniken för att operera in PD-katetern och sedan för regelbundna kontroller.

CAPD innebär 3–5 byten varje dag medan APD görs under natten. En fördel med CAPD är att den är bättre än APD när det gäller att hjälpa dig bevara den njurfunktion som finns kvar.

Vid CAPD fylls ungefär 2 liter dialysvätska in i din bukhåla via katetern. Efter 4–12 timmar (”verkningstid”), töms den här vätskan, som nu innehåller slaggprodukter och överskottsvatten, ut och bukhålan fylls sedan på nytt med ny steril dialysvätska. Detta ”byte” sker som regel via självtryck och tar 20–40 minuter, 3–5 gånger om dagen. Resten av tiden kan du röra dig normalt, vilket gör att du kan jobba, studera, träna eller resa.

APD följer samma grundprinciper som CAPD, men bytena sker när du sover, med hjälp av en APD-maskin. Detta kan vara en fördel eftersom det lämnar dagen fri. Det tar som regel runt tio dagar att lära sig använda maskinen. 

APD-maskinen mäter vätskan som behövs vid varje byte och fyllning, verkningstid och tömning beräknas noggrant och automatiskt. Slaggprodukter och överskottsvatten avlägsnas under en period om 8–10 timmar. Strax innan du kopplar från maskinen på morgonen ger du ofta bukhålan en ”sista påfyllning” med lösning som sedan behålls under dagen. Eventuellt kan ett extra byte behövas före nattdialysen.

APD-maskinen är ungefär lika stor som en liten resväska på hjul och den är enkel att bära. Den är designad för att anpassa sig efter dina normala sömnmönster och du kan avbryta behandlingen om du av något skäl behöver stiga upp ur sängen på natten.

Nyare APD-maskiner har programmerbara datakort som innehåller information om ordinerad behandling och som kan samla in data från varje dialysbehandling. Diaverum kan för närvarande erbjuda dessa maskiner till patienter i Storbritannien och Tyskland.

Precis som med CAPD krävs det en del utrymme i hemmet för förvaring av APD-maskinen och dialysförbrukningsmaterialet.

 

Relaterat innehåll

Hemodialys
Hemodialys avlägsnar giftiga ämnen som har ansamlats i ditt blod till följd av njursvikten
Njurtransplantation
Njurtransplantation är ett kirurgiskt behandlingsalternativ vid njursvikt
d.HOLIDAY
Möjliggöra ett gott liv