Countries : Sverige

d.ACADEMY ackrediterad av EDTNA/ERCA
Diaverum utser Chief People and Communications Officer
Ge patienten möjlighet att välja sin dialystyp
Diaverums beredskapsplan för COVID-19