Regions : Globalt

d.ACADEMY ackrediterad av EDTNA/ERCA
Ge patienten möjlighet att välja sin dialystyp