Alla förtjänar ett givande liv! Därför fokuserar vi på att förbättra livet för njurpatienter.

Diaverum är en av världens ledande leverantörer av njursjukvård. Vår erfarenhet inom njursjukvård sträcker sig 25 år bakåt i tiden, då den första dialyskliniken etablerades i det som idag är Diaverum. Verksamheten bedrivs för närvarande i 24 länder över fyra kontinenter och mer än 400 kliniker erbjuder njursjukvård för omkring 40 000 patienter.

Diaverum har fem kliniker i Sverige där omkring 200 patienter får njursjukvård som förbättrar livskvaliteten.

 

Relaterat innehåll

Vården vi erbjuder
Njursjukvård som förbättrar livskvaliteten enligt kliniska och medicinska standarder som säkerställer konsekvent kvalitet vid alla våra kliniker
Digital teknik på Diaverum
En uppsättning digitala plattformar och applikationer utformade för att öka behandlingsutfall, öka effektiviteten och förbättra vårdresultaten.
En global tjänsteleverantör
Njursjukvård som förbättrar livskvaliteten