Dina njurar är livsviktiga organ som filtrerar bort slaggprodukter från blodet samt balanserar salt- och vattennivåerna i kroppen.

När du är frisk sker den konstanta bortfiltreringen av slaggprodukter utan att du tänker på det, men du kan drabbas av njursvikt av flera orsaker, tillfälligt eller permanent. Sjukdomsmönstret ser inte likadant ut för någon patient och vissa kan lida av andra sjukdomar utöver njurproblemen.

Kronisk njursjukdom innebär bestående skada på njurarna på ett sätt som gradvis försämrar njurfunktionen över tid och till slut leder till njursvikt. Vårt uppdrag på Diaverum är att hjälpa dig att leva ett så normalt liv som möjligt trots din diagnos och vi ägnar även mycket tid åt att informera människor om njurarnas funktion och hur man bäst förebygger sjukdom eller behandlar och hanterar sjukdomen när den är ett faktum.

Oavsett hur vi hjälper dig glömmer vi aldrig att du, som individ, står i centrum för vårt arbete. Vi erbjuder omfattande medicinsk vård från en enda källa, och tillhandahåller inte bara den bästa individualiserade behandlingen för dina njurproblem, utan behandlar även andra sjukdomar som du kan tänkas lida av. Om du får en njurtransplantation kan vi även ge dig stöd under förberedelserna inför denna och under den följande eftervården. På dessa olika sätt strävar vi efter att hjälpa dig till leva ett så normalt liv som möjligt och att bromsa utvecklingen hos din njursjukdom.

 

Relaterat innehåll

Om njurarna
Njurarnas viktigaste uppgift är att filtrera bort slaggprodukter från blodet och se till att kroppens vätske- och saltnivåer är i balans
Njursvikt
Två av de vanligaste anledningarna till njursvikt är diabetes och högt blodtryck
Kan du förhindra kronisk njursjukdom?
Kronisk njursjukdom är en allvarlig sjukdom som har blivit allt vanligare i hela världen