Dina njurar är livsviktiga organ som filtrerar bort slaggprodukter från blodet och balanserar kroppens salt- och vattennivåer.

Är du frisk sker den här filtreringen utan att du märker något, men tillfällig eller varaktig njursvikt är något du kan drabbas av på grund av flera skäl. Hur tillståndet uppstår och utvecklas är helt individuellt och vissa patienter kan ha drabbats av andra sjukdomar utöver njurproblemen.

En kronisk njursjukdom innebär permanenta skador på njurarna som över tid kan komma att förvärras och till slut leda till njursvikt. Vi på Diaverum arbetar för att ge dig ett så normalt liv som möjligt trots din diagnos, och en stor del av vår tid ägnar vi också att informera människor om njurarnas funktion och hur man bäst förebygger sjukdom eller behandlar och hanterar sjukdomen när den är ett faktum.

Oavsett hur vi hjälper dig glömmer vi aldrig att du som individ står i centrum för vårt arbete. Vi erbjuder heltäckande vård – inte bara skräddarsydd behandling av dina njurproblem utan även andra sjukdomar som du kan tänkas lida av. Vi kan också hjälpa dig inför en eventuell njurtransplantation och under den därpå följande eftervården. Vårt mål är att hjälpa dig att leva ett så normalt liv som möjligt och att bromsa njursjukdomens försämring.


 

Relaterat innehåll

Om njurarna
Njurarnas viktigaste uppgift är att filtrera bort slaggprodukter från blodet och se till att kroppens vätske- och saltnivåer är i balans
Njursvikt
Två av de vanligaste anledningarna till njursvikt är diabetes och högt blodtryck
Går det att förebygga kronisk njursjukdom?
Kronisk njursjukdom är en allvarlig sjukdom som har blivit allt vanligare i hela världen