"Vi är specialister på vård och vi vill göra skillnad. Vi är en global organisation och till oss kommer medarbetare som genom sin kompetens, passion och inspiration främjar sina karriärer hos oss i samklang med vår tillväxt. Vi investerar i en engagerad, lärande organisation präglad av mångfald och en gemensam kultur med en enda sak i fokus – patientvård med äkta omtanke. "

Varm och välkomnande atmosfär

Som en patient sade: ”De senaste elva åren har kliniken blivit som en andra familj. Ibland kan jag till och med glömma bort min njursjukdom. Jag vill tacka alla de härliga sjuksköterskorna för den vård jag får här.”

Vi fokuserar på människor. Både våra patienter och våra anställda. Vi vill försäkra oss om att alla våra patienter och kollegor som kommer till Diaverum möts av en varm och välkomnande miljö.

Människor med inflytande

Vi har alla en inneboende talang för innovation och kreativitet. Vårt företag har en kultur som främjar egenmakt, och vår personal får möjlighet att göra sina röster hörda genom vår årliga engagemangsundersökning. Vi genomför också regelbundet teammöten och arbetar enligt Kaizen-principerna på våra kliniker, något som också kan beskrivas som ”förändring till det bättre” och ”kontinuerlig förbättring”. En person som kan ta till sig koncept av detta slag och hyser en inneboende längtan efter framgång kan skapa sig en lyckad karriär på Diaverum.

Öppen kommunikation

Vi är mycket angelägna om att alla ska kunna ge uttryck för sin åsikt. Utöver våra engagemangsundersökningar, teammöten och årliga utvärderingsprocesser har vi en öppenhetsprincip och platt hierarki som ser till att alla, oavsett var man arbetar, enkelt kan ta kontakt med chefer och ledare. 

Kontinuerlig förbättring

Vi lyssnar på vår medarbetare, och givetvis också på våra patienter. Vi har en välstrukturerad metodik för att hantera de åsikter vi får ta del av genom våra undersökningar av medarbetarengagemang och patientnöjdhet, och så snart det är möjligt tar vi också till oss deras idéer om förbättringar och förverkligar dem.

Vi strävar alltid efter att uppnå högsta möjliga standard och därför söker vi också efter sätt att förbättra kvaliteten utanför vår egen sfär. Vi driver ett program för ISO-certifiering och deltar i patientfokuserad forskning för att säkerställa att våra behandlingar överensstämmer med de senaste rönen inom njurvården. Vi erbjuder både medarbetare och patienter tillgång till vår omfattande kunskapsbas via vårt professionella utbildningsprogram d.ACADEMY.

 

Relaterat innehåll

Sök jobb
Jobba hos oss och väx tillsammans med oss
Våra värden
Kompetens, passion och inspiration genomsyrar varenda ögonblick av allt som görs inom hela vårt globala kliniknät
Vad vi står för
Detta är vårt manifest. Det vägleder oss i allt vi gör.